Сентенце грађанско право > Породично право

ЗАХТЕВ ЗА ВРАЋАЊЕ ДЕТЕТА

Хашка конвенција инсистира на успостављању ранијег фактичког стања које је постојало пре противправног одвођења или задржавања детета и његово враћање у место његовог "уобичајеног боравка". Основном циљу Хашке конвенције супротстављена је заштита "најбољег интереса детета", који се цени у сваком појединачном случају.

ИЗВРШЕЊЕ НОВЧАНОГ ПОТРАЖИВАЊА ИЗ ПОРОДИЧНИХ ОДНОСА

За извршење извршне исправе у вези породичних односа, искључиво је надлежан суд.