Sentence građansko pravo > Zemljišno-knjižni postupak

PONAVLjANjE PRAVOSNAŽNO OKONČANOG ZEMLjIŠNOKNjIŽNOG POSTUPKA

Odredbe Zakona o zemljišnim knjigama koje se kao "lex specialis" primenjuju u zemljišnoknjižnim postupcima, ne predviđaju mogućnost ponavljanja pravnosnažno okončanog postupka.