Sentence građansko pravo > Porodično pravo

ZAHTEV ZA VRAĆANjE DETETA

Haška konvencija insistira na uspostavljanju ranijeg faktičkog stanja koje je postojalo pre protivpravnog odvođenja ili zadržavanja deteta i njegovo vraćanje u mesto njegovog "uobičajenog boravka". Osnovnom cilju Haške konvencije suprotstavljena je zaštita "najboljeg interesa deteta", koji se ceni u svakom pojedinačnom slučaju.

IZVRŠENjE NOVČANOG POTRAŽIVANjA IZ PORODIČNIH ODNOSA

Za izvršenje izvršne isprave u vezi porodičnih odnosa, isključivo je nadležan sud.