Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

TEŠKO UBISTVO IZ ČL. 114 TČ. 1 KZ

Kvalifikatorna okolnost krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114 tačka 1 KZ jeste lišenje života na svirep ili podmukao način, a to podrazumeva kumulativno postojanje i objektivnih i subjektivnih okolnosti.

 

            Iz obrazloženja:

 

            Pravilno je prvostepeni sud ocenio da se u krivično-pravnim radnjama okrivljenog stiču sva obeležja krivičnog dela teško ubistvo iz čl.114 tač.1 KZ.

 

            Objektivna okolnost svireposti jeste težina prouzrokovanih muka, a subjektivna je neosetljivost prema ovim mukama i subjektivni stav učinioca prema patnjama i bolovima koje nanosi oštećenom, kao i svesti optuženog da nanosi teške ili dugotrajne bolove i patnje, čime ispoljava bezosećajnost. Na osnovu nalaza i mišljenja veštaka, prvostepeni sud je utvrdio redosled nanošenja povreda-prvo su nanete povrede vatrenim oružjem, a zatim su nožem nanete ubodne rane. Utvrđeno je i da ustrelne rane koje su prve nastale, nisu dovele do trenutnog gubitka svesti, niti do smrtnog ishoda, već se to dogodilo nakon ubodnih rana na levoj strani vrata i još dve ubodne rane. Kako se ovde radi o vremenskom intervalu od 5 do 8 minuta i kako je pokojni oštećeni jaukao i molio optuženog da prestane, a ovaj to nije učinio, utvrđeno je da je oštećeni trpeo bol jakog inteziteta na skali od 1 do 10 u stepenu odnosno jačini od 7 do 10. Veliki broj povreda nanetih nožem i vatrenim oružjem ukazuje na to da je okrivljeni naneo pokojnom oštećenom prekomerne psihičke i fizičke bolove visokog intenziteta, muke i patnju.

 

            Objektivna okolnost podmuklosti je način izvršenja ubistva, a subjektivna je između ostalog i bespomoćnost žrtve, kao i iskorišćavanje stečenog poverenja. U konkretnom slučaju, okrivljeni je na lukav i podmukao način iskoristio odnos poverenja pokojnog oštećenog prema njemu, koji nije očekivao napad, već da odu na piće i reše razmirice koje postoje među njima, pa je zatim okrivljeni svesno promenio plan i izabrao drugo mesto za susret. Okrivljeni je poneo nož i pištolj te na ovaj način svesno izabrao način, vreme i mesto izvršenja krivičnog dela.

 

             Po stavu Apelacionog suda, neosnovano se osporava pravna kvalifikacija i pogrešno u žalbama navodi da je u pitanju krivično delo ubistvo iz čl. 113 KZ, te se u ovom delu prvostepena presuda potvrđuje.

 

 

            ( Presuda Apelacionog suda u Novom Sadu br. Kž1 1276/14 od 14.11.2014. godine kojom je delimično preinačena presuda Višeg suda u Novom Sadu br.K 80/13 od 11.07.2014. godine )

 

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu