Sentence krivično pravo > Materijalno pravo

PREKORAČENjE GRANICA NUŽNE ODBRANE

 

Nema mesta primeni instituta nužne odbrane, a samim tim nema ni prekoračenja granica iste ako je do povređivanja oštećenog od strane okrivljenog  došlo u momentu kada je napad već prestao.

 

Iz obrazloženja:

 

 U konkretnom slučaju okrivljeni je pao od udarca koji mu je oštećeni zadao i dok je bio na zemlji video je, da je oštećeni šutnuo nogom i njegovog oca u predelu kolena, pa je tada izvadio nož iz svog džepa i ustao, te naneo oštećenom ubod nožem, pri čemu je u tom momentu oštećeni bio okrenut prema njemu svojom levom bočnom stranom. Iz navedenog se vidi da u tom trenutku nije postojao istovremeni napad oštećenog, kako na okrivljenog, tako ni na njegovog oca. Ne mogu se prihvatiti ni navodi da je okrivljeni kritičnom prilikom bio izazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog, obzirom da je, okrivljeni prišao oštećenom i svedoku, pa je zatim došlo do verbalne rasprave između njih, a okrivljeni je sve vreme nosio nož u svom džepu, kojim je zatim naneo povredu oštećenom.

 

(Presuda Višeg suda u  Novom Sadu br. Kž1 174/2014 od 15.07.2014. godine kojom je potvrđena presuda Osnovnog suda u Novom Sadu br. K 3528/2012 od 09.05.2014. godine)

 

 

                                                                         autor sentence: Sonja Brankov

                                                Izdvojeno iz sudske prakse Višeg suda u Novom Sadu