Сентенце кривично право > Материјално право

ПРЕКОРАЧЕЊЕ ГРАНИЦА НУЖНЕ ОДБРАНЕ

 

Нема места примени института нужне одбране, а самим тим нема ни прекорачења граница исте ако је до повређивања оштећеног од стране окривљеног  дошло у моменту када је напад већ престао.

 

Из образложења:

 

 У конкретном случају окривљени је пао од ударца који му је оштећени задао и док је био на земљи видео је, да је оштећени шутнуо ногом и његовог оца у пределу колена, па је тада извадио нож из свог џепа и устао, те нанео оштећеном убод ножем, при чему је у том моменту оштећени био окренут према њему својом левом бочном страном. Из наведеног се види да у том тренутку није постојао истовремени напад оштећеног, како на окривљеног, тако ни на његовог оца. Не могу се прихватити ни наводи да је окривљени критичном приликом био изазван непристојним или грубим понашањем оштећеног, обзиром да је, окривљени пришао оштећеном и сведоку, па је затим дошло до вербалне расправе између њих, а окривљени је све време носио нож у свом џепу, којим је затим нанео повреду оштећеном.

 

(Пресуда Вишег суда у  Новом Саду бр. Кж1 174/2014 од 15.07.2014. године којом је потврђена пресуда Основног суда у Новом Саду бр. К 3528/2012 од 09.05.2014. године)

 

 

                                                                         аутор сентенце: Соња Бранков

                                                Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду