Сентенце кривично право > Материјално право

ПЕШАК КАО УЧЕСНИК У САОБРАЋАЈУ КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА ТЕШКО ДЕЛО ПРОТИВ БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА

Ако је оштећени лежао на коловозу, па је преко њега аутомобилом прешао окривљени, те му нанео тешке телесне повреде, потребно је јасно и недвосмислено утврдити да ли је оштећени уопште био учесник у саобраћају, односно да ли је пешак, као и да ли је било доприноса окривљеног настанку предметног догађаја.

 

            Из образложења:

 

Виши суд је због битне повреде одредаба кривичног поступка делимично укинуо првостепену пресуду којом је окривљени оглашен кривим за кривично дело тешко дело против безбедности јавног саобраћаја из чл. 297. ст.3 у вези са угрожавањем јавног саобраћаја из члана 289 ст. 3 у вези ст. 1 КЗ. Изрека првостепене пресуде је нејасна и неразумљива, противречна сама себи и разлозима пресуде, обзиром да из исте јасно не произилази да ли је оштећени уопште учесник у саобраћају. Напротив, из саме изреке произилази да је оштећени лежао на коловозу, пре него што је наишао окривљени и прешао својим возилом преко њега, а из чињеничног описа се уопште не види на који начин је оштећени учествовао у саобраћају. Међутим, у разлозима побијане пресуде првостепени суд утврђује да је оштећени био пешак, што побијану пресуду чини нејасном и неразумљивом, па се иста не може ни испитати.

 

Имајући у виду одредбе чл. 7 тачка 69. Закона о безбедности саобраћаја на путевима, да је пешак лице које се креће по путу, односно по путу сопственом снагом вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство, колица за немоћна лица или лице у дечјем превозном средству или лице у колицима за немоћна лица која покреће сопственом снагом, или снагом мотора или лице које клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и слично, није јасно како првостепени суд закључује у разлозима пресуде да је оштећени био пешак, иако је лежао на коловозу.

 

(Решење Вишег суда у Новом Саду бр. Кж1 253/2014 од 16.10.2014. године којим је укинута пресуда Основног суда у Новом Саду бр. К 1487/2013 од 10.06.2014. године)

 

 

                                                                         аутор сентенце: Соња Бранков

                                                Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду