Сентенце кривично право > Материјално право

НАСИЛНИЧКО ПОНАШАЊЕ ИЗ ЧЛ. 344 СТ. 2 У ВЕЗИ СТ. 1 КЗ

Да би постојало кривично дело насилничко понашање, битно је да је неком од насилничких радњи које су алтернативно одређене у члану 344 КЗ, спокојство грађана значајније угрожено, што се процењује према броју лица која су тиме об ухваћена и интензитетом угрожености спокојства које је тиме изазвано. Умишљај учиниоца обухвата свест о садржини насилничког понашања и да се тиме значајније угрожава или може угрозити спокојство грађана или теже реметити јавни ред и мир.

 

Из образложења:

 

Првостепени суд је на основу чл. 423 ст.1 тач. 2 ЗКП ослободио окривљеног од оптужбе да је починио кривично дело насилничко понашање из чл. 344 ст.2 у вези ст.1 КЗ. Како је првостепена пресуда у овом случају већ једном укинута, другостепени суд је након одржаног главног претреса усвојио жалбу тужилаштва и донео одлуку којом се првостепена пресуда преиначава у ону којом се окривљени оглашава кривим да је извршио кривично дело из чл.344 ст.2 у вези ст.1 КЗ. Супротно ставу Основног суда, Виши суд је утврдио да јесте доказано да је окривљени починио наведено кривично дело, јер јесте дошло до значајнијег угрожавања спокојства грађана будући да се догађај "одиграо" у Приморској улици у Новом Саду која се протеже дуж простора "Најлон пијаце", временски у августу месецу, у лето, у време сезоне годишњих одмора, у суботу која је и пијачни дан и то пре подне између 11.30 и  12,00 часова.  Спокојство грађана је угрожено када је код њих изазвано осећање личне или имовинске несигурности, када се они плаше и немају више оног мира који је неопходан за уредан и нормалан живот. Утврђено је и да група од неколико лица насрће на оштећеног који је сам, затим да оштећени пада на тло, да напад на њега ни тада не престаје, да окривљени након што је ударцем затворене шаке оборио оштећеног, седа на њега и задаје му ударце од којих је оштећени задобио лаке телесне повреде у виду крвних подлива јетре, нагњечења у пределу грудног коша и трбуха и леве стране чела и оба темена предела главе.

Након овако изведених доказа, Виши суд је нашао да су се у радњама окривљеног стекла сва обележја бића кривичног дела насилничко понашање из чл. 344 ст.2 у вези ст.1 КЗ.

 

                                                    (Пресуда Вишег суда у Новом Саду посл.број Кж1-9/18 од 29.06.2018. године којом је преиначена пресуда Основног суда у Новом Саду К 436/17 од 13.10.2017. године.)

 

                                                         Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду

                                                                         Аутор сентенце: Соња Бранков