Сентенце кривично право > Материјално право

КРИВИЧНО ДЕЛО НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ (чл. 194 ст.1 КЗ)

            Нејасно је на основу чега је првостепени суд извео закључак о непостојању доказа да је окривљени извршио кривично дело насиље у породици из чл. 194 ст.1 КЗ управо на начин како је то описано у исказу оштећене, јер је тај исказ потпуно поткрепљен медицинском документацијом која се налази у списима предмета, а коју прихвата и сам првостепени суд.

 

Из образложења:

 

            Виши суд је, због погрешно утврђеног чињеничног стања, укинуо пресуду Основног суда К-2032/13 од 19.02.2014. године и предмет вратио  на поновно суђење. Окривљени С.А. је ослобођен од оптужбе да је дана 23.09.2012.године око 07,00 часова. у дворишту, способан да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима, свестан свог дела и хтео његово извршење, применом насиља угрозио спокојство и телесни интегритет оштећене-супруге С.С., на тај начин што је пришао истој док се налазила у дворишту и ударио је затвореном шаком у главу, од чега је иста пала на земљу и тада је наставио да је удара ногом у пределу грудног коша, услед чега је иста задобила лаке телесне повреде, при чему је био свестан да је његово дело забрањено, чиме би извршио кривично дело насиље у породици из члана 194. став 1. КЗ.

 

             Првостепени суд у побијаној пресуди наводи да је нелогично и неживотно да је оштећена хитну помоћ позвала тек 4 сата и 15 минута након извршења кривичног дела. Овај закључак првостепеног суда није јасан, имајући у виду да је оштећена објаснила разлог за своје поступање, односно да је тек када је осетила болове у глави и мучнину одлучила да око 11,00 часова позове хитну помоћ. Према мишљењу Вишег суда, а супротно ставу изнетом у првостепеној пресуди, овај исказ оштећене је потпуно животан и логичан.

 

              Погрешан је и закључак првостепеног суда о старости и пореклу повреда оштећене. На основу исказа вештака судске медицине датом на главном претресу, а који је прихваћен од стране првостепеног суда, утврђено је да не постоје елементи на основу којих би било могуће процењивати старост повреда оштећене у тренутку прегледа, али да у медицинској документацији постоји наведена повреда односно крвни подлив и оток у левом чеоно-теменом пределу оштећене, што значи да је био видљив приликом прегледа. У налазу и мишљењу овог вештака наводи се да је приликом прегледа оштећене констатовано присуство повреда у виду крвног подлива димензија 3x2цм у пределу леве стране чела и нагњечење меких ткива леве стране грудног коша, наводећи при томе да механизам описан у исказу оштећене, односно ударац песницом у предео главе и ударац замахнутом ногом у предео главе и ударац замахнутом ногом у предео грудног коша јесте подобан за настанак повреда које су описане у медицинској документацији, док се на основу локализације и броја повреда може закључити да је повредно оруђе или средство најмање два пута контактирало са телом оштећене.

 

 

( Решење Вишег суда у Новом Саду бр. Кж1 87/14 од 24.06.2014. године којим је укинута пресуда Основног суда у Новом Саду бр.К 2032/13 од 19.02.2014. године )

 

 

 

                                                                         аутор сентенце: Соња Бранков

                                                Издвојено из судске праксе Вишег суда у Новом Саду