Сентенце грађанско право > Радно право

СУД ЈЕ НАДЛЕЖАН ДА ОДЛУЧУЈЕ О ТУЖБЕНОМ ЗАХТЕВУ ЗА УПЛАТУ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА

У надлежности основног суда је да одлучује о тужбеном захтеву за уплату пореза и доприноса, јер је реч о споровима о правима и обавезама и одговорностима из радног односа.