Sentence građansko pravo > Vanparnični postupak

UPLATA U SUDSKI DEPOZIT

Odluka u postupku uplate u depozit se donosi na osnovu navoda predloga, u kome mora biti sadržan razlog uplate, mora biti označeno u čiju korist se vrši uplata, te pod kojim uslovima se može izvršiti isplata tih sredstava, dok su sva ostala pitanja proizašla iz pravnog odnosa učesnika predmet drugog odgovarajućeg postupka.

 

Iz obrazloženja:


Predlagač je u predlogu naveo da želi da podnese tužbu Osnovnom sudu u Novom Sadu radi poništaja navedenog kupoprodajnog ugovora zbog povrede prava preče kupovine, shodno odredbi člana 10. Zakona o prometu nepokretnosti, te je priložio navedeni kupoprodajni ugovor. Prvostepeni sud je pogrešno primenio materijalno pravo kada je našao da nisu ispunjeni uslovi za uplatu u sudski depozit, pritom se upuštajući u ispitivanje osnovanosti zahteva kojim se traži poništaj ugovora o kupoprodaji, iako se u postupku uplate u sudski depozit odlučuje isključivo o deponovanju ponuđenog iznosa, dok su sva ostala pitanja proizašla iz pravnog odnosa učesnika predmet drugog odgovarajućeg postupka, pri čemu postupak uplate u depozit i odluka u ovom postupku ne mogu da prejudiciraju rešenje odnosa među učesnicima u tom drugom postupku, te dozvoljavanje uplate u sudski depozit za protivnika predlagača ne može da ima bilo kakve štetne posledice.

 

U slučaju kada se uplata u depozit traži radi podnošenja tužbe iz člana 10. Zakona o prometu nepokretnosti, kojom se traži poništaj kupoprodajnog ugovora čiji predmet je poljoprivredno zemljište, ova uplata shodno navedenoj odredbi predstavlja uslov za podnošenje tužbe, te je potrebno dozvoliti uplatu u depozit, posebno imajući u vidu da se pravo na tužbu gubi istekom prekluzivnih rokova navedenih u toj odredbi. Pri tome je dovoljno da predlagač uz predlog za uplatu u sudski depozit dostavi ugovor koji je predmet poništaja, te da iskaže volju da podnese tužbu za poništaj tog ugovora.

 

Stoga se odluka u postupku uplate u depozit donosi na osnovu navoda predloga, u kome mora biti sadržan razlog uplate, mora biti označeno u čiju korist se vrši uplata, te pod kojim uslovima se može izvršiti isplata tih sredstava, u smislu odredaba člana 213. i 216. ZVP-a, što je u konkretnom slučaju i ispunjeno. Iz navedenih razloga ovaj sud je pobijano rešenje preinačio te dozvolio uplatu navedenog iznosa u sudski depozit.

 

           (Rešenje Višeg suda u Novom Sadu, poslovni broj Gž 5356/22 od 09.06.2022. godine)

                                   Sentencu sastavila: Nevena Maksimović, samostalni savetnik